velkommen. 

          

                                 

Jeg ble i januar 2019, ansatt som daglig leder ved Galleri Fjordheim. Planene for Mjøsbrua er ikke klare, men vi har fått en estimert tid på 2 år, som vi sikkert kan forvente å nye denne perlen som Fjordheim er. Etter dette er Fjordheims skjebne uviss. Vi er mange som er glade i Fjordheim. Hver helg fylles stuene med liv. Dette skal vi fortsette med, slik at de som styrer og steller ser at Fjordheim har livets rett!!!

Jeg ser frem til å se deg i galleriet. Vi tar smittevern på alvor. 

Fjordheim i mitt hjerte

MonaJulie Skogen